Najnovije

Oznaka: Samo Partizan

Partizanovi časopisi

Kao i svako veliko i uspešno sportsko društvo, a uspešnijeg sportskog društva u Evropi od Partizana nema, i Partizan je oduvek imao svoja sopstvena glasila. Prvo štampano glasilo Partizana, prema mojim saznanjima, bio je „Sportski magazin“. List koji čak ni u svom nazivu nije imao klupsku odrednicu. Izlazio je sredinom pedesetih godina prošlog veka, i samim tim, najviše prostora u