Kategorija: Kup

Kup 1962/63

Trener: Stjepan Bobek Partizan u Kupu Jugoslavije 1962/63:  Milan Galić 1/1, Milutin Šoškić 1/0, Fahrudin Jusufi 1/0, Aleksandar Jončić 1/0, Milan Vukelić 1/0, Anton Rudinski 1/0, Milorad Milutinović 1/0, Velibor Vasović 1/0, Zvezdan Čebinac 1/0, Vladimir Kovačević 1/0, Velibor Milutinović 1/0, Joakim Vislavski 1/0.    

Kup 1961/62

Trener: Stjepan Bobek Partizan u Kupu Jugoslavije 1961/62:  Milutin Šoškić 1/0, Stanoje Miloradović 1/0, Fahrudin Jusufi 1/0, Ljubomir Mihajlović 1/0, Lazar Radović 1/0, Dragoslav Jovanović 1/0, Velibor Vasović 1/0, Zvezdan Čebinac 1/0, Joakim Vislavski 1/0, MilanVukelić 1/0, Vladimir Kovačević 1/0, Branislav Mihajlović 1/0.   ***** Već u prvoj rundi, 11.02.1962, Partizan je eliminisan od ekipe iz nižeg ranga, tuzlanske Slobode.

Kup 1960/61

Trener: Stjepan Bobek Partizan u Kupu Jugoslavije 1960/61: Milan Galić 2/2, Lazar Radović 2/1, Milutin Šoškić 2/0, Fahrudin Jusufi 2/0, Tomislav Kaloperović 2/0, Aleksandar Jončić 2/0, Velibor Vasović 2/0, Milan Vukelić 2/0, Vladimir Kovačević 2/0, Jovan Miladinović 1/1, Božidar Pajević 1/0, Velibor Milutinović 1/0, Velimir Sombolac 1/0, Bruno Belin 1/0, Joakim Vislavski 1/0, uz jedan autogol protivnika. ***** Decembar 1960.

Kup 1959/60

Trener: Ileš Špic Partizan u Kupu Jugoslavije 1959/60: Milan Galić 5/6, Vladimir Kovačević 5/3, Ilija Mitić 5/1, Milutin Šoškić 5/0, Velimir Sombolac 5/0, Velibor Vasović 5/0, Milan Vukelić 5/0, Zvezdan Čebinac 5/0, Tomislav Kaloperović 4/2, Fahrudin Jusufi 3/0, Milan Kranjčić 3/0, Božidar Pajević 3/0, Srđan Čebinac 2/1, Aleksandar Jončić 1/0, Lazar Radović 1/0, Branislav Mihajlović 1/0   ***** Sezonu ranije,

Kup 1958/59

Trener: Ileš Špic  Partizan u Kupu Jugoslavije 1958/59: Milutin Šoškić 5/0, Bruno Belin 5/0, Fahrudin Jusufi 5/0, Božidar Pajević 5/0, Milan Galić 4/3, Branislav Mihajlović 4/3, Tomislav Kaloperović 4/0, Zvezdan Čebinac 4/0, Milan Vukelić 3/1, Aleksandar Jončić 3/0, Jovan Miladinović 3/0, Dragoljub Blažić 2/0, Ilija Mitić 2/0, Branko Zebec 1/2, Milan Kranjčić 1/0, Pavle Kiš 1/0, Srđan Čebinac 1/0  

Kup 1957/58

Treneri:   Geza Kaločaj (1957/58)   Ileš Špic (od leta 1958.) Partizan u Kupu Jugoslavije 1957/58:  Branislav  Mihajlović 4/7, Tomislav Kaloperović 4/2, Božidar Pajević 4/0, Jovan Miladinović 3/3, Aleksandar Jončić 3/0, Slavko Stojanović 3/0, Bruno Belin 3/0, Mihalj Mesaroš 2/1, Srđan Čebinac 2/1, Josip Duvandžić 2/0, Čedomir Lazarević 2/0, Milorad Milutinović 2/0, Branko Zebec 2/0, Marko Valok 1/1, Milan Vukelić 1/1,

Kup 1956/57

Treneri: Kiril Simonovski (od leta 1956. do januara 1957.) Florijan Matekalo (od januara 1957. do kraja sezone) Partizan u Kupu Jugoslavije 1956/57: Marko Valok 5/3, Tomsialv Kaloperović 5/3, Slavko Stojanović 5/0, Milorad Milutinović 5/0, Mihalj Mesaroš 4/5, Stjepan Bobek 4/2, Bruno Belin 4/0, Božidar Pajević 4/0, Miloš Milutinović 3/5, Branko Zebec 3/1, Antun Herceg 3/0, Josip Duvandžić 2/2, Miroslav Marković

Kup 1955.

Trener: Aleksandar Tomašević Partizan u Kupu Jugoslavije 1955: Slavko Stojanović 1/0, Bruno Belin 1/0, Ratko Čolić 1/0, Ranko Borozan 1/0, Miodrag Jovanović 1/0, Božidar Pajević 1/0, Antun Herceg 1/0, Prvoslav Mihailović 1/0, Marko Valok 1/0, Miloš Milutinović 1/0, Drago Hmeljina 1/0. **** Partizan, kao osvajač Kupa Maršala Tita prethodne sezone i pojačan na trenerskoj poziciji u liku Aleksandra Tomaševića, do

Kup 1954.

Trener: Ileš Špic Partizan u Kupu Jugoslavije 1954: Marko Valok 6/11, Slavko Stojanović 6/0, Bruno Belin 6/0, Čedomir Lazarević 6/0, Miodrag Jovanović 6/0, Stjepan Bobek 5/9, Stanoje Jocić 5/8, Zlatko Čajkovski 5/5, Prvoslav Mihailović 5/4, Božidar Pajević 5/0, Drago Hmeljina 3/3, Mihalj Mesaroš 2/0, Antun Herceg 2/0, Miloš Milutinović 1/2, Ljubija Arsenović 1/0, Branko Zebec 1/0, Ranko Borozan 1/0, Autogol

Kup 1953.

Treneri: Antun Toni Pogačnik, Milovan Ćirić Partizan u Kupu Jugoslavije 1953: Stjepan Bobek 4/5, Bruno Belin 4/5, Branko Zebec 4/4, Zlatko Čajkovski 4/1, Slavko Stojanović 4/0, Čedomir Lazarević 4/0, Božidar Kolaković 3/0, Božidar Pajević 3/0, Miloš Milutinović 2/5, Prvoslav Mihailović 2/2, Aleksa Atanacković 2/0, Dimitrije Stefanović 2/0, Antun Herceg 2/0, Miodrag Jovanović 2/0, Ratko Čolić 1/0, Tihomir Jelisavčić 1/0 *****