Najnovije

Kategorija: 1981-1990

Kup 1989/90

Treneri: Momčilo Vukotić (do 23.9.1989), Ivan Golac (od 24.9.1989. do 25.4.1990), Nenad Bjeković (od 26.4.1990. do 16.5.1990)   Partizan u Kupu Jugoslavije 1989/90:  Goran Milojević 7/4, Budimir Vujačić 7/1, Vujadin Stanojković 6/0, Predrag Spasić 6/0, Gordan Petrić 6/0, Goran Bogdanović 6/0, Milko Đurovski 5/3, Slađan Šćepović 5/2, Fahrudin Omerović 5/0, Miodrag Bajović 5/0, Milinko Pantić 5/0, Dejan Joksimović 4/0, Goran

Kup 1988/89

  Treneri: Fahrudin Jusufi (do 10.9.1988.), Momčilo Vukotić (od 11.9.1988. do kraja sezone) Partizan u Kupu Jugoslavije1988/89: Borče Sredojević 8/1,  Predrag  Spasić 8/0, Dragoljub Brnović 8/0, Slađan Šćepović 7/3, Nebojša Vučićević 7/2, Goran Milojević 7/2, Vladislav Đukić 6/2, Zoran Batrović 5/2, Milonja Đukić 5/1, Aleksandar Đorđević 5/0, , Bajro Župić 5/0, Darko Milanič 5/0, Fahrudin Omerović  5/0, Darko Belojević 4/0,

Kup 1987/88

Trener: Fahrudin Jusufi Partizan u Kupu Jugoslavije 1987/88: Branislav Đukanović 1/0, , Nikica Klinčarski 1/0, Aleksandar Đorđević 1/0, Vladimir Vermezović 1/0, , Vlado Čapljić 1/0, Bajro Župić 1/0, Srečko Katanec 1/0, Admir Smajić 1/0, Goran Bogdanović 1/0, Fadilj Vokri 1/0, Milorad Bajović 1/0, Slađan Šćepović 1/0, Nebojša Vučićević 1/0.   ***** Nova sezona u Kupu Jugoslavije – stare navike. Partizan

Kup 1986/87

Trener: Nenad Bjeković Partizan u Kupu Jugoslavije 1986/87: Miloš Đelmaš 1/1, Nebojša Vučićević 1/1, Fahrudin Omerović 1/0, Bajro Župić 1/0, Miodrag Bajović 1/0, Vladimir Vermezović 1/0, Vlado Čapljić 1/0, Ljubomir Radanović 1/0, Srečko Katanec 1/0, Milko Đurovski 1/0, Admir Smajić 1/0, Milinko Pantić 1/0, Fadilj Vokri 1/0.     ***** Stadion u Šumaricama je kao retko kada do ovog meča

Kup 1985/86

Trener: Nenad Bjeković Partizan u Kupu Jugoslavije 1985/86: Zvonko Živković 3/4, Zvonko Varga  3/2, Ljubomir Radanović  3/1, Nebojša  Vučićević   3/1, Fahrudin Omerović  3/0, Slobodan Rojević 3/0, Vladimir  Vermezović  3/0,  Admir Smajić  3/0,  Goran Stevanović  2/1, Miloš Đelmaš  2/1, Vlado Čapljić  2/0 Bajro Župić  2/0, Radoslav Nikodijević 2/0, Miodrag Radović 2/0, Milorad Bajović 1/0, Jovica Kolb 1/0, Milonja Đukić 1/0.  

Kup 1984/85

Trener: Nenad Bjeković Partizan u Kupu Jugoslavije 1984/85: Dragan Mance 3/2, Fahrudin Omerović 3/0, Slobodan Rojević 3/0, Miodrag Ješić 3/0, Ljubomir Radanović 3/0, Zoran Dimitrijević 2/1, Nikola Marjanović 2/0, Dragi Kaličanin 2/0, Zvonko Varga 2/0, Nikica Klinčarski 2/0, Miloš Đelmaš 2/0, Jovica Kolb 2/0, Admir Smajić 2/0, Nebojša Vučićević 2/0, Zvonko Popović 1/1, Vladimir Vermezović 1/0, Miodrag Radović 1/0, Zvonko

Kup 1983/84

Trener: Miloš Milutinović Partizan u Kupu Jugoslavije 1983/84: Ranko Stojić 1/0, Miodrag Radović 1/0, Slobodan Rojević 1/0, Miodrag Ješić 1/0, Nenad Stojković 1/0, Ljubomir Radanović 1/0, Admir Smajić 1/0, Zvonko Živković 1/0, Kujtim Šalja 1/0, Zoran Dimitrijević 1/0, Dževat Prekazi 1/0, Sead Mašić 1/0.     ***** U Kupu Jugoslavije ništa novo i opet šok na startu – OFK Beograd

Kup 1982/83

Trener: Miloš Milutinović Partizan u Kupu Jugoslavije 1982/83: Zvonko Živković 2/2, Miloš Đelmaš 2/1, Ranko Stojić 2/0, Slobodan Rojević 2/0, Aco Trifunović 2/0, Nenad Stojković 2/0, Zoran Dimitrijević 2/0, Dragan Mance 2/0, Nikica Klinčarski 2/0, Stevica Kuzmanoski 1/0, Ljubomir Radanović 1/0, Dževat Prekazi 1/0, Zvonko Popović 1/0, Miodrag Radović 1/0, Miodrag Ješić 1/0, MomčiloVukotić 1/0, Smajić 1/0.     *****

Kup 1981/82

Trener: Tomislav Kaloperović Partizan u Kupu Jugoslavije 1981/82: Ranko Stojić 1/0, Miodrag Radović 1/0, Nikica Klinčarski 1/0, Zvonko Živković 1/0, Nenad Stojković 1/0, Dragi Kaličanin 1/0, Zvonko Varga 1/0, Miodrag Ješić 1/0, Dragan Mance 1/0, Momčilo Vukotić 1/0, Borislav Petrić 1/0, Miloš Đelmaš 1/0, Slobodan Rojević 1/0.   ***** Ništa novo ni u ovoj sezoni Kupa Jugoslavije, bar što se